Startsida
  Användarstöd
  Vanliga frågor
  Manual
  Lokal handbok
  Regler
  Om Rexnet
  Ny e-post 
  Svarstider
  Ärendehantering
 
 
 

 

Om Insidaninsidan

Insidan är Uppsala kommuns intranät - en intern webbplats för information och dialog. Målsättningen är att Insidan ska vara ett viktigt arbetsredskap för kommunens alla medarbetare. Du ska enkelt och snabbt hitta nyheter, information och verktyg för att utföra dagliga arbetsuppgifter.


Insidan är tillgänglig endast för medarbetare som sitter på Uppsala kommuns skolnät eller administrativa nät. Användare utanför dessa nät kommer inte att kunna komma åt informationen. Det betyder att att du som sitter hemma eller på en arbetsplats som inte ligger på ovan nämnda nät ej kommer in på Insidan i dagsläget.

Ta mig till insidan

 insidan

Tilllbaka


© IT och Media, Uppsala kommun 2008.
Ansvarig: Mattias Sjöholm, IT och Media.
Uppsala produktion vård och bildning Fyrisborgsgatan 1 753 75 Uppsala
Frågor kring webbsidan, skriv till Rexnet systemförvaltning och användarstöd
Det här är en produktion av IT och Media, Uppsala produktion vård och bildning
Rexnet användarstöd version 2.5. Senast uppdaterad 090924